Vad är SUP?

StandUpPaddleboard eller SUP som det förkortas är en träningsformsom har blivit mycket uppmärksammadrunt om i världen och speciellt i Europa och Sverige. SUPinnebär att användaren står på en paddelbräda och använder sig av en paddel för att styra sin paddelbräda.Rhodes: Stand Up Paddle Discovery Tour - Lindos, Greece | GetYourGuide

Eftersompaddleboard har en anpassningsbar design, kan du använda din SUP i alla olika typer av vatten. Med olika typer av vatten kommer även fler möjligheter att använda din StandUpPaddleboard, beroende på vad för typ av vatten som du har din StandUpPaddleboard i.

SUP Board

När du ska utöva SUP är det viktigt att välja en relevantpaddelbräda. Du kommer att märka stora skillnader medpaddleboard om du har valt enpaddelbräda som passar perfekt för din SUP aktivitet.Paddelbrädafinns både som uppblåsbar eller i komposit. Båda varianterna av paddleboard är likvärdiga, men de har en viss skillnad i form och egenskaper. En hård paddle board är skapad för högre hastighetskompetens, har ett starkare glid och är fördelaktig om du vill undvika attfylla upp din paddelbräda varje gång och kan komma ut snabbare i vattnet.Den stora fördelen med en uppblåsbarpaddleboard är att den är enkel att förvara och du kan ha med den på resan och provapå nya vattendrag när du reser stand up paddle.

Testa på SUP Yoga

SUP finns i olika varianter och med den anpassningsbaraSUPbrädanär möjligheterna stora att göra mer än att bara paddla.Vad som trendar inom SUP är SUP Yoga som är yoga utförd påpaddleboard.Fenomenet SUP Yoga är anpassat efter traditionell yoga och som är fokuserad på kombinationenav balans och styrketräning i miljö av det lugnande vattnet.

StandUp Paddle Stockholm

SUP har blivit en allt mer populär träningsform i Stockholm. Gällandeutforskning av Stockholms skärgårdar har trenden gått från att hyra kajak Stockholm runt till att ta enpaddle Stockholm runt.SUP är en upplevelse som passar både unga och gamla och som skapat en ny uppskattad utomhusaktivitet när det är strålande Stockholms väder.Vid vattenaktivitet ärSUP en upplevelse som passar föralla.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *